Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

smakowacslowa
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viawszystkodupa wszystkodupa
smakowacslowa
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska

November 13 2017

smakowacslowa
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viayoungblood youngblood

July 03 2015

smakowacslowa
0292 c165
Reposted fromlaters laters viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
Co się polepszy, to się popieprzy.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromflorida florida viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
Żyjemy tak jak śnimy – samotnie.
— Joseph Conrad – Jądro ciemności
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— *** (Stanisław Esden-Tempski)
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
 I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.
— Olgierd Świerzewski – Zapach miasta po burzy
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
Lepiej się rozstać. W każdej sprawie ludzkiej istnieje krąg, którego nie powinno się przekraczać. Lepiej odejść i ocalić chociażby wspomnienia. Szacunek. Godność. To mimo wszystko nie są takie głupie sprawy, jak by się zdawało
— M.Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromatramentovva atramentovva viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
Trzeba żyć i cieszyć się, i płakać, i przeklinać, i diabli jeszcze wiedzą co robić, ale nie wolno wspominać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa

Bo trzeba rąk dotykać,

Ale tych co się chce

— Miron Białoszewski
Reposted fromzazu zazu viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
4844 79d5 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
2124 b0be
Reposted fromClary Clary viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
wkurwionam jak owsik
Reposted fromIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
0368 b320

Kocham ten rytm.
Reposted fromtokickthebucket tokickthebucket viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
1786 8244
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIkuszka Ikuszka
smakowacslowa
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viaIkuszka Ikuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl