Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

smakowacslowa
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
smakowacslowa

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viasarkastyczna sarkastyczna
smakowacslowa
2945 c0e4 500
Reposted fromowca owca viaMissMurder MissMurder

May 10 2019

smakowacslowa
smakowacslowa
smakowacslowa
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako viayouknowmebetter youknowmebetter
smakowacslowa
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
smakowacslowa
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viayouknowmebetter youknowmebetter

March 26 2019

smakowacslowa
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viatobecontinued tobecontinued
smakowacslowa
Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.
Reposted fromwolnosc wolnosc viatobecontinued tobecontinued
smakowacslowa
Ludzie mogą powiedzieć, że nie wygrałeś, ale zamkniesz im usta, gdy powiesz: "Zrobiłem, co mogłem".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
smakowacslowa

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viatobecontinued tobecontinued
smakowacslowa
4832 50de 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
smakowacslowa
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
smakowacslowa
9869 c162
smakowacslowa
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
smakowacslowa
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouknowmebetter youknowmebetter
smakowacslowa
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viayouknowmebetter youknowmebetter
smakowacslowa
smakowacslowa
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski "Pokolenie selfie"
Reposted fromlakonika lakonika viayouknowmebetter youknowmebetter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl